23 серпня 2023 року

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

Починаючи з квітня 2023 року члени УАВЕ - виробники електроенергії з відновлюваних джерел, для яких встановлено «зелений» тариф, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, зіштовхуються з додатковою проблемою. Крім нездійснення оплати за вироблену електричну енергію, зростання заборгованості «зелених» виробників, що знаходяться на тимчасово окупованій території України, їм встановлюється ліміт виробітку та відпуску електричної енергії в Об’єднану енергетичну систему України у розмірі 0 МВт.год. Поясненням цього рішення з боку оператора системи передачі, операторів систем розподілу, гарантованого покупця за підтримки національного Регулятора стало знаходження об’єктів генерації на тимчасово окупованій території України, що означає на думку цих учасників ринку та Регулятора, що вони несинхронно працюють з Об’єднаною енергетичною системою України.

Електростанції, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, які знаходяться на тимчасово окупованій території України, залишились незахищеними у правовому полі України. Зараз для таких станцій постає вибір: зупиняти роботу електростанцій та не виконувати свої зобов’язання перед інвесторами та фінансовими установами, у тому числі вітчизняними банками, або продовжувати виробляти електричну енергію та відпускати її в енергетичну систему України, в очікуванні бути звинуваченими у неправомірній діяльності, відсутності оплат з боку гарантованого покупця та створення заборгованості за небаланси. Відсутність правового вирішення проблемних питань, чітких ознак, коли електростанція має право працювати в умовах окупації, створює передумови викривлення ситуації із «зеленою» генерацією, що в умовах війни продовжує виробляти електричну енергію та поставляти її в енергетичну систему України.

Українська асоціація відновлюваної енергетики (УАВЕ) від імені своїх учасників зверталась до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне управління в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП, Регулятор) щодо критичної ситуації на «зеленому» ринку електричної енергії.

Асоціацією було звернено увагу уповноважених державних органів, Регулятора на проблеми функціонування виробників електричної енергії з відновлюваних джерел енергії, що знаходяться на тимчасово окупованій території України.

Запити Асоціації та її учасників на надання інформації, яка б підтверджувала визначення та факт несинхронної роботи об’єктів генерації «зелених» виробників з ОЕС України, проігноровано.

УАВЕ від імені своїх учасників просила та просить врегулювати вищезазначене питання між учасниками ринку електричної енергії: АТ «Національна енергетична компанія «Укренерго», що здійснює функції оператора системи передачі, диспетчерського управління Об’єднаної енергетичної системи України, адміністратора комерційного обліку та спеціальні обов’язки щодо «зеленої» генерації; ДП «Гарантований покупець», який зобов’язаний купувати електричну енергію, що виробляється «зеленими» виробниками, та оплачувати її за «зеленим» тарифом таким виробникам; ПАТ «Запоріжжяобленерго», АТ «Херсонобленерго», що є операторами систем розподілу та постачальниками послуг комерційного обліку; виробниками з відновлюваних джерел енергії, яким Державою гарантовано їх право на продаж електричної енергії, що виробляється ними, та отримання плати за це на період встановлення їм «зеленого» тарифу.

Але не в найпростіший спосіб, як це пропонується законопроєктом №9629 від 21.08.2023 «Про особливості здійснення розрахунків з виробниками за "зеленим" тарифом, генеруючі потужності яких знаходяться на тимчасово окупованих територіях»: включення в Реєстр, заборона здійснення оплат за відпущену електричну енергію виробникам, що знаходяться на тимчасово окупованій території, фактично заборона працювати на ринку електричної енергії. Заборона працювати електростанціям, що залишаються на тимчасово окупованій території України, як крайній захід,   має враховувати зобов’язання таких електростанцій перед іншими учасниками ринку, фінансовими установами та банками тощо, такі зобов’язання мають бути також призупинені, а також накладений мораторій на вчинення дій щодо виробників ВДЕ, що включені до реєстру та діяльність яких тимчасово зупинена.

На сьогодні виробники з відновлюваних джерел енергії, яким встановлено «зелений» тариф, що є зареєстрованими на території України, але об’єкти яких знаходяться на тимчасово окупованій території України, продовжують (1) виробляти та відпускати електричну енергію в ОЕС України, (2) підтримувати громадян України, які знаходиться на тимчасово окупованій території, виробляючи для них електричну енергію, (3) сплачувати податки в бюджет України, (4) сплачувати фінансовим установам та банкам за надані їм кредити та фінансування, (5) оплачувати за небаланси гарантованому покупцю, залишилися сам на сам з власними проблемами:

 - Гарантії, що надані законодавством України «зеленим» виробникам, не дотримуються;

 - Міністерство енергетики України, НКРЕКП, інші державні установи та організації самоусунулись від вирішення проблемних питань «зеленої» генерації на тимчасово окупованій території, не розробили дієвого механізму врегулювання проблеми і вирішили піти найпростішим шляхом через визнання несинхронної роботи з ОЕС України виробників на тимчасово окупованих територіях без будь-яких обґрунтованих підстав на це;

 - Факт несинхронної роботи з ОЕС України «зелених» виробників на тимчасово окупованих територіях не підтверджується документально, а визначення дефініції «несинхронна робота з ОЕС України» відсутнє в законодавстві України.

Внаслідок існування такої невизначеності між учасниками ринку електричної енергії у засобах масової інформації поширилася необґрунтована інформація щодо неправомірності нарахування оплати виробникам електричної енергії з відновлюваних та альтернативних джерел енергії, що працюють за «зеленим» тарифом, об’єкти яких знаходяться на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Херсонській та Запорізькій областях.

До червня 2023 року «зелені» виробники, що знаходяться на тимчасово окупованій території України, виробляли та відпускали електричну енергію в Об’єднану енергетичну систему України на загальних підставах із іншими виробниками з відновлюваних джерел енергії, не маючи ніяких преференцій та дискримінацій. ДП "Гарантований покупець" купувало весь обсяг виробленої електричної енергії за законодавством України, продавало електричну енергію на ринку електричної енергії України в тих обсягах, що підтверджувалися усіма учасниками ринку, а НЕК "Укренерго" виставляло рахунки та підписувало акти надання послуги із оперативно-диспетчерського управління. «Зелені» виробники, що знаходяться на тимчасово окупованій території, сумлінно виконували та виконують свої зобов’язання перед учасниками ринку електричної енергії.

Починаючи з червня 2023 року ситуація щодо «зелених» виробників, що знаходяться на тимчасово окупованій території України, кардинально змінюється. НЕК «Укренерго» дає команди на зміну фактично наданих даних комерційного обліку електричної енергії таких виробників з відновлюваних джерел енергії та змінює дані на нульові. В обґрунтування своїх дій НЕК «Укренерго» вказує на несинхронність роботи об’єктів генерації, що знаходяться на тимчасово окупованій території України, з Об’єднаною енергетичною системою України (ОЕС). Положення кодексу комерційного обліку, постанови НКРЕКП від 31.05.2022 р. № 555 «Про особливості забезпечення комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії в умовах воєнного стану» не дотримуються. При цьому, несинхронність роботи об’єктів генерації з Об’єднаною енергетичною системою України не підтверджується НЕК «Укренерго» фактами та документами та базується на його припущеннях, припущеннях ПАТ «Запоріжжяобленерго», АТ «Херсонобленерго».

На жаль, припущення щодо несинхронної роботи об’єктів «зеленої» генерації, що знаходяться на тимчасово окупованій території, та прийняття вищезгаданого законопроєкту у запропонованій редакції може призвести до зупинення діяльності та існування «зеленої» генерації в Україні.

Зменшення обсягів виробництва електричної енергії на тлі дефіциту електричної енергії в Україні, позбавлення доступу до електричної енергії громадян України, що продовжують жити на тимчасово окупованій території, невиконання зобов’язань «зеленої» енергетики перед міжнародними інвесторами та банками, неминуче банкрутство виробників, які знаходяться на тимчасово окупованій території України, завдання збитків державним банкам в Україні внаслідок таких банкрутств, зростання недовіри до процесу «зеленої» трансформації енергетики в Україні – це тільки попередні наслідки, що можна очікувати внаслідок неналежного врегулювання правового статусу виробників ВДЕ, що знаходяться на тимчасово   окупованій території України.

Цим листом, УАВЕ від імені своїх членів - виробників електроенергії з відновлюваних джерел енергії, закликає уповноважені державні органи спільно знайти вихід з даної кризової ситуації та законодавчо її врегулювати, захистити виробників «зеленої» енергетики та визначити недискримінаційні, прозорі умови діяльності виробників "зеленої" енергетики, що залишаються на тимчасово окупованій території, і врахувати наслідки від припинення їх діяльності та неплатежів їм для них, їх партнерів, інвесторів, контрагентів.

З повагою

Українська Асоціація

Відновлюваної Енергетики  

та її учасники                                            

Після довготривалої процедури обговорення з учасниками ринку, Регулятор визначився із прайс-кепами на ринку електричної енергії з 30 червня 2023 року та прийняв їх на засіданні 27 червня 2023 року. При цьому ані пропозиції виробників електроенергії з відновлюваних джерел, ані пропозиції народних депутатів, НЕК «Укренерго», Оператора ринку щодо встановлення цінових обмежень на ринку електричної енергії або їх скасування не були враховані.

Так,  на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку встановлено:

- максимальне цінове обмеження - 3000 грн/МВт-год для годин мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) та 5600 грн/МВт-год для 07:00-19:00 годин; окремо для годин «вечірнього піку» (19:00-23:00) - 7200 грн/МВт-год; 

–мінімальне цінове обмеження- 10 грн/МВт-год

На балансуючому ринку: 

–максимальне цінове обмеження - 125% від РДН;

–мінімальне обмеження - 0,01 грн/МВт-год. 

Пропозиції депутатів Верховної Ради України, генерації, оператора системи передачі «Укренерго» та Оператора ринку стосовно повного скасування прайс-кепів не були враховані. Пропозиції виробників з відновлюваних джерел енергії стосовно збереження нижньої межі прайс-кепу також не враховано. 

На думку очільника Голови Української асоціації відновлюваної енергетики Олексія Оржеля, регулятор таким рішенням стимулював імпорт електроенергії в ОЕС України в дефіцитні години. «На жаль, сьогоднішнім рішенням Регулятор створив умови непрогнозованісті для сектору української «зеленої» енергетики. Встановлення нижнього прайскепу на рівні 10 грн/ МВт-год може призвести до банкрутства ДП «Гарантований покупець», а слідом – і виробників з відновлюваних джерел. Вкотре можна констатувати, що такі рішення Регулятора відбуваються без розрахунків та оцінки наслідків встановлення, зокрема, мінімального цінового обмеження на усіх суб’єктів генерації, - зазначає пан Оржель. Він додає, що банкуртство вже існуючих гравців галузі ВДЕ, зокрема і іноземних інвесторів, які маючи досвід та експертизу могли б стати драйверами для залучення нових інвестицій у відбудову нашої країни, призведе до зниження довіри до України як до надійного партнера. 

Незбереження нижньої межі прайс-кепу створює умови для підвищення рівня заборгованості ДП «Гарантований покупець» перед виробниками «зеленої» електроенергії. За оцінками УАВЕ, слід очікувати зменшення рівня оплат за електроенергію з ВДЕ до 30 відсотків, внаслідок чого існування «зеленої» енергетики в Україні стає досить сумнівним. «Стабільності в секторі відновлюваної енергетики не очікується. І це відбувається на фоні підтримки розвитку відновлюваної енергетики лише на словах та розгляду Верховною Радою України законопроєкту 9011-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України", на який законотворці покладають великі надії як на такий, що запровадить кращі світові практики регулювання «зеленої» енергетики в Україні та надасть додаткові стимули розвитку та відновлення сектору ВДЕ», - коментує Оржель. 

 

Українська асоціація відновлюваної енергетики виступає медіа-партнером Форуму-експозиції «Технології будівництва та автономні рішення для відновлення інфраструктури», що відбудеться 04 липня 2023 року, метою події є створення майданчику для демонстрації рішень, технологій, матеріалів та продукції від вітчизняних та міжнародних компаній для відновлення та удосконалення пошкодженої інфраструктури.


Експозиція буде супроводжуватися діловою програмою, яка сегментована паралельною роботою по тематичним напрямкам, а саме:


Технології будівництва: інноваційні рішення та сучасні матеріали - платформа для обміну думками, ідеями та досвідом між фахівцями будівельної галузі, підрядниками, інвесторами та владою щодо спільних дій та можливостей у відновленні пошкодженої інфраструктури.


Енергетична інфраструктура: автономні рішення та енергоефективні технології- обговорення актуальних проблем та викликів, спричинених військовою агресією, пошук ефективних рішень та створення партнерства між учасниками: державними інституціями, представниками бізнесу, галузевими асоціаціями та донорськими програмами.


Місце проведення: Київ, вул.В.Гетьмана 6, MercureCongressCentre


Запрошуємо долучитися до участі у заході!


Реєстрація обов’язкова за посиланням.

 

Телефони для довідок:

+38 (067) 3757637

+38 (093) 2541268

УАВЕ звернулась до НКРЕКП з проханням не встановлювати нижній прайс кеп 10,00 грн/МВт·год на РДН та зняти це питання з розгляду на засіданні 8 червня 2023

Асоціація та її члени занепокоєні рішенням, яке може прийняти Регулятор. Проєктом постанови №637-22.3.1/23 від 2 червня 2023 року передбачено серед інших рішень встановлення мінімальної граничної ціни на «ринку на добу наперед» (РДН) і розмірі 10,00 грн/МВт·год.

Так, встановлення пропонованої мінімальної граничної ціни на ринку «на добу наперед» підірве і до цього нестабільний фінансовий стан ДП “Гарантований покупець”, який розраховується з виробниками ВДЕ в середньому на 50 відсотків (а в деякі місяці - на 30 відсотків).

Внаслідок застосування такого обмеження на РДН, слід очікувати погіршення торговельної діяльності ДП «Гарантованого покупця», як наслідок, зростання рівня неплатежів Гарантованого покупця перед виробникам за «зеленим» тарифом, підвищення розміру відшкодування Оператором системи передачі гарантованому покупцю та підвищення тарифу на передачу електричної енергії.

За розрахунками Асоціації у травні 2023 року профіцитних обсягів електроенергії на внутрішньо-добовому ринку було 404 434 МВт год на суму 1,1 млрд грн. За умови, коли у травні 2023 року діяли б запропоновані нижні цінові ліміти, вартість ринку складала 425 млн грн. Таким чином, тільки на прикладі травня 2023 року, запропоновані зміни можуть привести до втрати ліквідності ринку на 678 млн грн. У залежності від години доби, втрати можуть нести різні види генерації: в нічні та ранкові години - атомна та теплова генерація; у денні години - ВДЕ.

Асоціація наголошує, що прийняття рішення про встановлення нижніх прайс кепів на рівні 10 грн на МВт год буде мати прямі наслідки у формі збільшення боргів перед виробниками електроенергії, а особливо - виробниками з ВДЕ, та закликає НКРЕКП зняти це питання з розгляду на засіданні Регулятора 08 червня 2023 року та провести додаткові консультації.

Детальніше у листі.

Асоціації ВДЕ звернулись до Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України щодо ряду позицій проєкту Закону №9011-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України».

Так, з 8 по 11 травня 2023 року представники Асоціацій ВДЕ приймали участь у роботі робочої групи при НКРЕКП разом з представниками Міністерства енергетики України, НЕК «Укренерго», Гарантованого покупця, Проєкту USAID з енергетичної безпеки та ін. щодо напрацювання правок до проєкту Закону №9011-д.

По ряду позицій не було досягнуто компромісу. Більш того, можливо подання правок до другого читання проєкту Закону, які приведуть до погіршення становища виробників електроенергії з ВДЕ (Виробники з ВДЕ) та інвесторів у відповідні проєкти.

У листі Асоціації наголосили на нормах законопроєкту, що потребують доопрацювання, зокрема:
- надання виробникам ВДЕ права здійснювати реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об’єктів ВДЕ із збереженням «зеленого» тарифу за умови не перевищення встановленої потужності об’єкту, незалежно від періоду здійснення такої реконструкції, реставрації, капітального ремонту.
- врегулювання небалансів та відповідальності за них балансуючої групи Гарантованого покупця і виробників ВДЕ;
- надання можливості виробникам з ВДЕ, які працюють за «зеленим» тарифом виходити з балансуючої групи Гарантованого покупця та повертатися до неї, так й переходити на feed-in premium з можливістю повернутися до системи «зеленого» тарифу;
- продовження дії договорів на приєднання, що були чинні станом на 24 лютого 2024, з подовженням терміну дії або видачі нових технічних умов;

Детальніше у листі.

 

 

З 15 березня 2023 року Головою Української асоціації відновлюваної енергетики призначено Олексія Оржеля.
Олексій Оржель замінив на посаді Олександра Козакевича, який став на захист країни, приєднавшись до лав ЗСУ.

Пан Олексій має багаторічний досвід роботи у паливно-енергетичному комплексі. Працював у НКРЕКП, приватному бізнесі, а у 2019-2020 роках був Міністром енергетики та захисту довкілля України.

"В умовах сусідства з країною-терористом ВДЕ є чи не єдиним шляхом розвитку та відновлення енергосистеми України. Ці технології найбільш доступні, швидші за темпами будівництва, є більш стійкими за рахунок розподіленості, а також безпечні для громадян та довкілля в умовах військових дій або в разі терористичних атак.
На посаді очільника УАВЕ планую займатись як стратегічними питанням розвитку ВДЕ та сектору електроенергетики в цілому, так і вирішенням поточних проблем функціонування галузі”, - зазначає Оржель.

23 лютого відбулась робоча нарада юридичних консультантів Асоціацій ВДЕ із керівниками юридичних департаментів НКРЕКП, НЕК Укренерго та Гарантованого покупця щодо застосування нормативних актів НКРЕКП в частині відповідальності виробників ВДЕ за небаланси з урахуванням рішення Верховного суду від 08.09.2022 у справі № 640/4069/21.

Відкриваючи зустріч, очільник Гарантованого покупця Артем Некрасов зазначив, що наразі є проблемним питання щодо підписання актів приймання-передачі частки відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії Гарантованого покупця та актів-коригування до них з боку частини Виробників ВДЕ, а також не підписання з вересня 2022 року актів прийому-передачі послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, що надається Гарантованим покупцем Оператору системи передачі.

Представники Асоціацій ВДЕ зазначили, що вищезазначені проблеми з підписанням актів, в першу чергу, покликані невизначеністю регуляторного середовища щодо відповідальності за небаланси у зв’язку з дією судового рішення від 08.09.2022 та відсутністю сформованої позиції НКРЕКП щодо вирішення цієї проблеми. На жодне із звернень Асоціацій ВДЕ відповіді від НКРЕКП не отримано.

Юридичні радники Асоціацій ВДЕ констатували, що законодавство України передбачає відповідальність органів державної влади за наслідки прийняття нормативно-правових актів, що визнані протиправними, навіть у тому випадку, коли такий акт втрачає чинність після вступу рішення суду  в законну силу. Відтак, шкода, завдана учасникам ринку електроенергії  за час дії такого незаконного акту, повинна бути відшкодована.

Представниками Асоціацій ВДЕ було запропоновано спільно знайти компромісний механізм компенсації збитків та визнати право Виробників ВДЕ на відшкодування збитків у вигляді переплати за небаланси, які були заподіяні під час дії скасованої формули.

Представники НКРЕКП висловили однозначну позицію, що Регулятор немає законних підстав створити механізм відшкодування шкоди Виробникам ВДЕ, спричиненої рішенням, яке визнано судом протиправним та нечинним. Як зазначили представники Регулятора рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 16 липня 2021 року у справі № 640/4069/21, яким визнано протиправним та нечинним підпункт 8 пункту 1 Змін до постанови НКРЕКП 26.04.2019  № 641, набрало чинності з моменту прийняття постанови про задоволення касаційної скарги  Верховного Суду України 08 вересня 2022, та не містить вимог щодо компенсації збитків в результаті визнання його протиправним.

Представники НЕК Укренерго підтримали позицію НКРЕКП та запропонували шукати компроміси у майбутній формулі небалансів, розгляд якої має відбутися на майданчику НКРЕКП найближчим часом.

За підсумками зустрічі  жодних рішень щодо врегулювання проблемних питань ухвалено не було. Втім, Асоціації ВДЕ продовжуватимуть роботу задля досягнення компромісу з НКРЕКП та відновлення справедливості у питанні відшкодування збитків виробників ВДЕ.

 

photo 2022 12 22 23 03 43 4

2 грудня 2022 року завершився діловий візит українських компаній, асоціацій сфер відновлювальної енергетики та переробки відходів до Латвії, організований Торгово-промислова палата України / Ukrainian CCI у рамках проекту у форматі #DCP (Development Cooperation Partnership), спрямованого на підтримку інтеграції України до єдиного європейського ринку з використанням країн Балтії (Латвія, Литва, Естонія) у якості точки входу. Українську асоціацію відновлюваної енергетики в складі української делегації представляла директорка з розвитку асоціації Ольга Сухопара.

 

За підтримки Торгово-промислової палати Латвії була організована низка візитів на підприємства і зустрічей-знайомств для представників українського бізнесу. Латвійські компанії ознайомили та проконсультували українську делегацію щодо особливостей бізнес-процесів та виробництва відновлюваної тепло- та електроенергії, переробки відходів. В свою чергу, українська сторона презентувала інформацію щодо стану, зокрема, галузі відновлюваної енергетики, розповіла про плани розвитку на майбутнє та можливості для кооперації. Підприємці мали можливість для налагодження партнерства в інтересах подальшого посилення енергетичної незалежності наших країн.

 

"Україна та Латвія на шляху розвитку відновлюваної енергетики проходили часто дуже подібні процеси, зокрема, це зміни в державній підтримці галузі. Латвійські колеги зробили колосальну роботу аби позбутися залежності від російського газу і нам дуже корисно перейняти їх досвід у біоенергетиці та сонячній теплоенергетиці, енергетичній утилізації відходів. Водночас, Україна має більший досвід у розвитку сонячної та вітрової генерації. Розраховуємо на співпрацю з латвійськими колегами та сподіваємось на реалізацію спільних проектів у повоєнному відновленні України", - зазначає Ольга Сухопара.

 

 

Українська асоціація відновлюваної енергетики вдячна Торгово-промисловим палатам України та Латвії за організацію ділового візиту та підтримку українського бізнесу в складний військовий час!

 

photo 2022 12 05 14 44 42

 

Раді повідомити, що до учасників Української асоціації відновлюваної енергетики долучилась група компаній DroneUA!

 

Група компаній DroneUA - міжнародний системний інтегратор інноваційних технологій з робототехніки, безпілотних рішень та технологій енергонезалежності, які представлені на ринку брендом EcoFlow.


DroneUA свою місію в сфері енергетики вбачає в формуванні масштабних можливостей для створення абсолютно автономних систем електроенергії для приватних користувачів: від технологій генерації електроенергії з використанням відновлювальних джерел до систем накопичення з подальшим споживанням для власних потреб. В основі цих технологічних рішень стоять портативні зарядні станції та батареї нового покоління.

 

“Накопичувальна та відновлювана енергетика вже не розглядається у перспективі майбутнього, ці можливості доступні зараз. Наша ціль – зробити споживання електроенергії розумним, екологічним та керованим, щоб кожен українець міг індивідуально генерувати та споживати електроенергію і при цьому не залежати від централізованого постачальника. Також потужні зарядні станції дають змогу накопичувати електроенергію без її втрат при пасивному користуванні, тож аварійні вимкнення, несприятливі зовнішні умови перестають бути проблемою. Разом із відновлюваними джерелами енергії, такі технології невдовзі повністю трансформують енергетичні системи країни.” - Валерій Яковенко, співзасновник DroneUA.

Сьогодні найширше на ринку України бренд EcoFlow представлений портативними зарядними станціями масового використання. Наступний крок - це екосистемні рішення для приватного сектору з можливістю повністю автономного енергозабезпечення.

З такими технологіями DroneUA розпочали роботу наприкінці минулого року і вже зараз забезпечили присутність портативних зарядних станцій EcoFlow загальною ємністю більше 4 МВт/год. Вже до кінця цього року цей показник зросте до 7 МВт/год загальної накопичувальної спроможності.

ДронЮА прямокутна

 

Українська асоціація відновлюваної енергетики, Українська вітроенергетична асоціація, Європейсько-українське енергетичне агентство та Асоціація сонячної енергетики України 20 вересня 2022 року звернулись до голови НКРЕКП пана Костянтина Ущаповського щодо відшкодування частки небалансів Гарантованого покупця з боку виробників ВДЕ що виникають у зв’язку з постановою Верховного Суду України від 08.09.2022 у справі №640/4069/21.

 

З метою упорядкування діяльності балансуючої групи Гарантованого покупця, забезпечення законності діяльності НКРЕКП та мінімізації шкоди виробникам ВДЕ асоціації звернулись з проханням:

 

- Забезпечити перегляд формули розрахунку частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця з урахуванням висновків щодо застосування норм Закону України «Про ринок електричної енергії», викладених у постанові Верховного Суду України від 08.09.2022 у справі №640/4069/21.

- Забезпечити відшкодування шкоди, якої зазнали виробники ВДЕ внаслідок оплати частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця, розрахованої за формулою, передбаченою постановою НКРЕКП від 15.01.2021 №46, що була визнана постановою Верховного Суду України від 08.09.2022 у справі №640/4069/21 протиправною.

 

Нагадаємо, що 8 вересня 2022 року Верховний Суд України задовольнив касаційну скаргу компаній-учасників Української асоціації відновлюваної енергетики щодо законності застосування формули обчислення небалансів виробників електроенергії з відновлюваних джерел: зміна формули обчислення небалансів Гарантованим покупцем, яка набрала чинності у січні 2021 року, та застосовувалась майже півтора роки, визнана незаконною.Відповідно до рішення суду розрахунок небалансів має проводитись за старою формулою, яка не враховує похибки торгової стратегії Гарантованого покупця. 

 

Незаконна формула 1

Незаконна формула 2Незаконна формула 3

8 вересня 2022 року Верховний Суд України задовольнив касаційну скаргу компаній-учасників Української асоціації відновлюваної енергетики щодо законності застосування формули обчислення небалансів виробників електроенергії з відновлюваних джерел: зміна формули обчислення небалансів Гарантованим покупцем, яка набрала чинності у січні 2021 року визнана незаконною. Відповідно до рішення суду розрахунок небалансів має проводитись за старою формулою, яка не враховує похибки торгової стратегії Гарантованого покупця. 

Як відомо, виробництво електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) залежить від природних факторів та не має рівного графіку, а за відхилення фактичних обсягів виробництва електроенергії від прогнозних - так званий небаланс - виробники електроенергії з ВДЕ сплачують штрафи. Проте, з 16 січня 2021 року в Україні почала діяти нова формула розрахунку відповідальності виробників ВДЕ за небаланс. Нова формула зобов'язувала виробників ВДЕ компенсувати недоотриманий дохід Гарантованого покупця, який виникає в результаті його торговельної стратегії та кон'юнктури ринку електричної енергії, регулювання якого здійснює НКРЕКП. Тобто виробники ВДЕ мали компенсувати різницю між ціною на електричну енергію, яка сформувалась на ринку на добу наперед (РДН), та ціною на балансуючому ринку, яка в рази менша, за весь обсяг електричної енергії, не проданої Гарантованим покупцем до балансуючого ринку, який в деякі місяці складав понад 50% від прогнозного.

В результаті дії цієї формули в окремі місяці поточного 2022 року розміри штрафів за небаланс для виробників ВДЕ були більшими за отриману ними виручку від продажу електричної енергії. 

Олександр Козакевич, голова УАВЕ, зауважує: “Численні звернення галузевих асоціацій з роз’ясненнями щодо відсутності законних підстав для зміни формули були відхилені Регулятором, як і попередня формула, законність застосування якої була підтверджена рішенням того ж таки НКРЕКП. Слід зазначити, що процедура зміни формули розпочалась через декілька місяців після підписання, у тому числі Головою НКРЕКП, Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики в Україні, однією з умовою якого було гарантування з боку державних органів України незмінності законодавства, що впливає на економічний стан виробників ВДЕ.”  

Тож, єдиним шляхом розв'язання спірного питання залишалось вирішення його в судовому порядку. Компанії-виробники електроенергії з ВДЕ, які є учасниками УАВЕ, подали позов до суду та оскаржили формулу розрахунку небалансів. Суд першої інстанції задовольнив позов на користь виробників ВДЕ, але це рішення було скасовано апеляційним судом. Проте минулого тижня Верховний Суд виніс рішення на користь виробників ВДЕ та визнав нову формулу обчислення небалансів незаконною. 

Враховуючи рішення суду, Асоціація переконана, що обсяги часток відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії Гарантованого покупця, визначені з використанням незаконної формули, мають бути перераховані. 

Закликаємо НКРЕКП якнайшвидше здійснити заходи щодо врегулювання питання компенсації витрат виробників ВДЕ, понесених в результаті застосування незаконної формули.