• наявність вже введених в експлуатацію потужностей з виробництва відновлюваної енергії (гідро, сонячні, вітряні  електростанції, виробництво та енергетичне використання біогазу, біомаси, електростанції на основі переробки сміття, інші виробники електроенергії з відновлювальних джерел) або проектів таких об'єктів, будівництво яких розпочато;
  • готовність до співробітництва з метою досягнення синергетичного ефекту від спільних ініціатив в частині захисту, лобіювання інтересів учасників ринку відновлюваної енергетики;
  • сплата добровільних вступного та щомісячних членських внесків, що супроводжується регулярною та прозорою звітністю.