Українська асоціація відновлюваної енергетики - це некомерційна асоціація учасників ринку відновлюваної енергетики в Україні; незалежний координаційний центр для підвищення ефективності ініціатив у сфері відновлюваної енергетики, її всебічного розвитку та популяризації. 
 

Мета створення УАВЕ – формування консолідованої позиції всіх учасників сфери відновлюваної енергетики для забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу у цій сфері, а також для підтримки реалізації стратегічного завдання розвитку відновлюваної енергетики в Україні та досягнення енергетичної незалежності держави.

Основні напрямки нашої діяльності:

  • Представництво інтересів учасників Асоціації в державних інститутах влади, включаючи нормотворчу діяльність,
  • Поширення серед суспільства та бізнес-товариства позитивного іміджу (популяризації) виробництва електроенергії із застосуванням альтернативних джерел, в тому числі, при необхідності, щодо конкретного об’єкту (проекту) учасника, який потребує такої підтримки,
  • Проведення конструктивної та результативної критики опонентів та інших негативно налаштованих осіб,  які перешкоджають реалізації та розвитку як даного напрямку виробництва електроенергії в цілому, так і по окремих проектах учасників Асоціації.