Стратегічний розвиток Української асоціації відновлюваної енергетики підпорядкований глобальній меті її створення - формуванню консолідованої позиції усіх учасників сектора відновлюваної енергетики для забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу у сфері виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел, підтримки реалізації стратегії розвитку відновлюваної енергетики в Україні та досягнення енергетичної незалежності країни.

Реалізація таких завдань можлива й ефективна шляхом:

1. Просування відновлюваної енергетики в Україні:

 • сприяння збільшенню частки відновлюваної енергетики в енергетичному балансі України,
 • інтеграції України у світовий тренд переорієнтації енергетики на використання відновлюваних джерел енергії,
 • розвитку відновлюваної енергетики як інноваційної складової національної економіки, що сприяє поліпшенню соціально-економічних показників розвитку країни;

2. Конструктивної взаємодії, співпраці та консультацій з органами, відповідальними за формування та реалізацію державної політики у сфері енергетики:

 • формування стійкого правового поля розвитку відновлюваної енергетики,
 • забезпечення та моніторингу виконання законодавства, зобов'язань України за міжнародними договорами, в т.ч. сприяння виконанню зобов'язань з досягнення індикативної цілі розвитку відновлюваної енергетики в Україні в рамках членства в Енергетичному Співтоваристві,
 • забезпечення недискримінаційного характеру розвитку відновлюваної енергетики в рамках нової моделі ринку електричної енергії України, передбаченої Законом України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України»,
 • спрощення умов ведення бізнесу в секторі відновлюваних джерел енергії (ВДЕ),
 • ініціації своєчасного усунення неефективних законодавчих норм, колізій, участі в процесах приведення національного законодавства у відповідність до acquis communautaire,
 • пошуку нових ефективних державних механізмів стимулювання відновлюваної енергетики на основі балансу інтересів держави, споживачів енергоресурсів та інвесторів;

3. Популяризації відновлюваної енергетики:

 • підвищення інформованості населення та представників бізнесу про об'єктивні переваги використання для енергогенерації відновлюваних джерел енергії,
 • збору, аналізу та поширення інформації про фінансову привабливість сектора ВДЕ, ефективність таких технологій енергогенерації, потенціал використання ВДЕ, досвід і приклади розвинених країн світу,
 • привернення уваги до соціальної значущості проектів з відновлюваної енергетики, довгострокових позитивних ефектів використання відновлюваних джерел енергії,
 • нейтралізації негативу в інформаційному полі;

4. Залучення приватних домогосподарств у сферу застосування відновлюваних джерел енергії:

 • аналізу проблем практичного застосування державного механізму стимулювання виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел енергії генеруючими установками приватних домогосподарств та пошуку шляхів їх усунення,
 • розробки «дорожніх карт» для приватних домогосподарств,
 • вдосконалення законодавства, пов'язаного з ефективною реалізацією права домогосподарства на реалізацію електроенергії за «зеленим» тарифом;

5. Сприяння підвищенню інвестиційної привабливості та збільшення кількості інвестиційних можливостей в секторі ВДЕ:

 • залучення інвесторів, фінансових та громадських організацій до співпраці та консолідації зусиль, зважаючи на необхідність подолання залежності вітчизняної енергетики від викопних видів палива, переорієнтації її на екологічно безпечну і безпаливну відновлювану енергетику,
 • пошуку можливості спрощення реалізації проектів відновлюваної генерації,
 • побудови партнерських, взаємовигідних відносин з та між гравцями ринку відновлюваної енергетики;

6. Створення ефективного майданчика для обміну думками та технологічними рішеннями, формування консенсусу учасників ринку з ключових питань його розвитку:

 • захисту інтересів інвесторів - учасників Асоціації,
 • забезпечення інформаційної підтримки з питань розвитку технологій, тенденцій розвитку галузі в цілому.