УАВЕ звернулась до Президента України, Прем'єр-міністра України, Директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Президента Ради органів регулювання Енергетичного Співтовариства щодо неналежної роботи НКРЕКП.

 

Бланк на сайт

Вих. 19.10/2020-01

від 19 жовтня  2020 р.                                                                               

                                                                                                                                                     Кому:  Президенту України

                                                                                                                                                     пану Зеленському В.О.

                                                                                                                                                     Копія: Прем’єр-міністру України

                                                                                                                                                     пану Шмигалю Д.А.

                                                                                                                                                     Директору Секретаріата

                                                                                                                                                     Енергетичного Співтовариства

                                                                                                                                                     Янезу Копачу

                                                                                                                                                     Президенту Ради органів регулювання

                                                                                                                                                     Енергетичного Співтовариства

                                                                                                                                                     Марко Біслімоскі

 

 

Шановний Володимире Олександровичу!

 

Українська асоціація відновлюваної енергетики основною метою діяльності якої є сприяння збільшенню частки відновлюваної енергетики в енергетичному балансі, інтеграції України у світовий тренд використання відновлюваних джерел енергії, розвитку відновлюваної енергетики як інноваційної складової національної економіки, що сприяє поліпшенню соціально-економічних показників розвитку країни звертається з метою загострення Вашої уваги на невирішенні цілої низки питань у секторі відновлюваної енергетики.

Відповідно до статті 91 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» держава гарантує виробникам електричної енергії з альтернативних джерел закупівлю та повну оплату виробленої електричної енергії за «зеленим» тарифом в повному обсязі, у встановлені строки. Саме з цією метою Законом України «Про ринок електричної енергії» визначено, що для покриття витрат на виконання обов’язку державне підприємство «Гарантований покупець» (далі – Гарантований покупець) надає НЕК «Укренерго» послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, а НЕК «Укренерго» оплачує таку послугу за рахунок надходжень від оплати тарифу на послугу з передачі електричної енергії.

Згідно з чинним законодавством на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), покладені обов’язки як затверджувати розмір вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, так і встановлювати (змінювати) тариф на послуги з передачі електричної енергії. Проте, вже тривалий час керівництво НКРЕКП ухиляється від належного виконання своїх обов’язків. Так, Регулятор щомісячно затверджував вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, яку надає Гарантований покупець і зобов’язаний оплатити НЕК «Укренерго», однак, не забезпечив встановлення (зміну) тарифу НЕК «Укренерго» на послуги з передачі електричної енергії на економічно обґрунтованому рівні, який дозволив би в повному обсязі сплачувати послуги, надані Гарантованим покупцем. Це призвело до катастрофічних наслідків. В першу чергу мова йде про фактичне доведення до банкрутства НЕК «Укренерго»: у першому півріччі 2020 року НЕК «Укренерго» отримав чистий збиток у розмірі 18 млрд грн. Для порівняння, за аналогічний період 2019 року його прибуток склав 1,77 млрд грн. Така ситуація спричиняє ланцюгову реакцію на енергоринку: заборгованість НЕК «Укренерго» перед Гарантованим покупцем становить близько 30 млрд грн, а Гарантованого покупця перед виробниками за «зеленим» тарифом – понад 25 млрд грн.

Як Вам відомо, шановний пане Президенте, більшість інвесторів у сектор ВДЕ є представниками країн, які неодноразово здійснювали інвестиції в різні сектори економіки України, а їх підтримка є особливо важливою в час кризи, спричиненої поширенням COVID-19. Тому, забезпечення виконання Вами, як гарантом захисту інвестицій в країні, Урядом та Регулятором зобов’язань, взятих в рамках укладеного Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики в Україні в частині забезпечення 100% виплат «зеленого» тарифу з вересня поточного року, а також погашення накопиченої станом на 01 серпня 2020 року заборгованості, а саме 22,4 млрд грн, у розмірі  40 % до кінця 2020 року та 60% до кінця 2021 року, є критично важливим для збереження вкладених інвестицій, а також для майбутніх інвестицій.

Очевидним є те, що криза неплатежів здебільшого створена штучно, а бездіяльність та заангажованість Регулятора в частині встановлення економічно обґрунтованого тарифуНЕК «Укренерго» на послуги з передачі електричної енергії призвели до фактичного банкрутства ДП «Гарантований покупець» і
НЕК «Укренерго».

Крім того, ситуацію може погіршити запроваджене Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» визначення підприємство «зеленої» електрометалургії. Юридичним особам, які підпадають під таке визначення, встановлюється спеціальний тариф на послуги з передачі електричної енергії, що не враховує витрати оператора системи передачі на послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії. Така норма суперечить пункту 3 статті 7 Закону України «Про ринок електричної енергії», яким забороняється застосування перехресного субсидіювання при встановленні державними органами цін та тарифів на ринку електричної енергії. Разом з тим, вона вже імплементована постановою НКРЕКП від 02.09.2020 № 1644 «Про затвердження Змін до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії», що надає значні преференції визначеному колу споживачів.

Перелічені факти ставлять під загрозу розвиток стратегічно важливого сектору відновлюваної енергетики, що змушує УАВЕ звернутись до Вас, пане Президенте, щодо необхідності розглянути питання стосовно:

1. Професійності регулювання галузі та незаангажованості у прийнятті рішень НКРЕКП, враховуючи численні звернення громадськості щодо порушення законодавства та некоректної роботи цілих сегментів ринку;

2. Бездіяльності Регулятора щодо встановлення економічно обґрунтованого тарифу НЕК «Укренерго» на послуги з передачі електричної енергії, що призводить до фактичного банкрутства ДП «Гарантований покупець» і НЕК «Укренерго»;

3. Надання преференцій «зеленій» електрометалургії.