• забезпечення підтримки реалізації державної політики стимулювання відновлюваної енергетики як на національному, так і на регіональних рівнях;
  • ініціювати, брати участь у розробках проектів законодавчих актів, стратегічних документів розвитку, рамкових програм, норм і стандартів, що визначають розвиток сфери відновлюваної енергетики;
  • консолідація ресурсів учасників УАВЕ для захисту і просування їх інтересів на рівні Верховної Ради України, органів державної влади, регулятора, місцевих органів влади та ін. Підготовка інформаційних продуктів і супровід захисту інтересів у разі дій учасників УАВЕ від власного імені;
  • формування якісної й авторитетної позиції УАВЕ в публічному (також в кулуарному) інформаційному полі в питаннях, що стосуються розвитку сфери відновлюваної енергетики в Україні;
  • популяризація та забезпечення позитивної громадської думки в частині розвитку сфери відновлюваної енергетики;
  • супровід реалізації стратегічної державної мети в рамках зобов'язань України перед Енергетичним співтовариством в частині забезпечення розвитку сфери відновлюваної енергетики;
  • створення майданчика для знаходження та вироблення спільної позиції учасниками УАВЕ в частині ключових питань розвитку сфери відновлюваної енергетики. Залучення інших учасників сфери відновлюваної енергетики до цієї площадки;
  • сприяти обміну інформацією, технологічними рішеннями, пропозиціями в частині реалізації нових напрямків, можливостями залучення інвестицій між учасниками УАВЕ;
  • формування бази даних про поточний стан, а також тенденцій розвитку різних сегментів сфери відновлюваної енергетики;
  • налагодження з метою забезпечення авторитету УАВЕ співробітництва з Європейськими та іншими міжнародними профільними асоціаціями та організаціями.