Щодо коригування НЕК «Укренерго» тарифу

на послугу з передачі електричної енергії на 2020 рік

 

Шановний Валерію Володимировичу!

Українська асоціація відновлюваної енергетики, що об’єднує переважну більшість виробників електроенергії з відновлюваних джерел енергії, з огляду на прогнозні обсяги виробництва електроенергії з ВДЕ, затверджені Прогнозним балансом електроенергії об’єднаної електроенергетичної системи України на 2020 рік 13 березня 2020 року (далі – Прогнозний баланс), повідомляє.

Згідно з Прогнозним балансом обсяг виробництва електричної енергії з використанням відновлюваних джерел енергії (крім гідроелектростанцій потужністю понад 10 МВт) визначений на рівні 10 581,0 млн кВт∙год, що на 1 451,0 млн кВт∙год, або 15,9 %, більше від відповідного обсягу виробництва, затвердженого попередньою редакцією Прогнозного балансу.

Згідно зі структурою тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК «Укренерго» прогнозна ціна РДН, яка була прийнята до розрахунку тарифу, становила 1548,44 грн/МВт∙год. Однак, фактична середньозважена ціна на цьому сегменті ринку електричної енергії у січні та лютому поточного року становила 1405,86 грн/МВт∙год та 1232,08грн/МВт∙год відповідно (торгова зона ОЕС).

Крім того, протягом останніх двох тижнів спостерігається стрімка девальвація гривні відносоно євро.

Зазначені зміни техніко-економічних показників призведуть до суттєвого збільшення економічно обґрунтованих витрат НЕК «УКРЕНЕРГО» на виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів із збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.

Враховуючи надзвичайну вагомість НЕК «Укренерго» на ринку електричної енергії України, яка виконує основні необхідні функції для сталої та надійної роботи електроенергетичної системи, вкрай важливо не допускати збитковості діяльності Товариства.

Слід зазначити, що оперативне збільшення тарифу НЕК «Укренерго» не призведе до збільшення прогнозного рівня ціни на електричну енергію для кінцевого споживача, оскільки в абсолютному значенні падіння цін на РДН переважатиме необхідний рівень збільшення тарифу. Разом з тим, чим пізніше буде скоригований тариф, тим суттєвішим буде його збільшення.

Відповідно до пункту 1 статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон) для ефективного виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Регулятор, зокрема, здійснює моніторинг та аналіз ринків у сферах енергетики та комунальних послуг та встановлює державні регульовані ціни і тарифи на товари (послуги) суб’єктів природних монополій та інших суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, якщо відповідні повноваження надані Регулятору законом, та змінює їх за результатами перевірки або моніторингу.

Згідно з абзацом другим пункту 4 статті 17 Закону у разі застосування будь-якого способу державного регулювання цін порядки (методики) формування, розрахунку та встановлення тарифів повинні забезпечити покриття економічно обґрунтованих витрат, залучення необхідних інвестицій, дотримання екологічних вимог, вимог якості та безпеки, обґрунтованої прибутковості. Такі порядки (методики) повинні сприяти використанню місцевих, відновлюваних та вторинних енергетичних ресурсів, а також сприятливих до навколишнього природного середовища технологій.

З огляду на зазначене, задля уникнення дефіциту коштів на виконання покладених чинним законодавством обов’язків як перед своїми контрагентами, так і перед державою, просимо Вас відповідно до частини шостої пункту 7.8 Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 22.04.2019 № 585, в найкоротший строк скоригувати тариф на послуги з передачі електричної енергії для НЕК «Укренерго».

З повагою,

Голова УАВЕ                                                                                                                О. Козакевич