23 серпня 2023 року

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

Починаючи з квітня 2023 року члени УАВЕ - виробники електроенергії з відновлюваних джерел, для яких встановлено «зелений» тариф, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, зіштовхуються з додатковою проблемою. Крім нездійснення оплати за вироблену електричну енергію, зростання заборгованості «зелених» виробників, що знаходяться на тимчасово окупованій території України, їм встановлюється ліміт виробітку та відпуску електричної енергії в Об’єднану енергетичну систему України у розмірі 0 МВт.год. Поясненням цього рішення з боку оператора системи передачі, операторів систем розподілу, гарантованого покупця за підтримки національного Регулятора стало знаходження об’єктів генерації на тимчасово окупованій території України, що означає на думку цих учасників ринку та Регулятора, що вони несинхронно працюють з Об’єднаною енергетичною системою України.

Електростанції, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, які знаходяться на тимчасово окупованій території України, залишились незахищеними у правовому полі України. Зараз для таких станцій постає вибір: зупиняти роботу електростанцій та не виконувати свої зобов’язання перед інвесторами та фінансовими установами, у тому числі вітчизняними банками, або продовжувати виробляти електричну енергію та відпускати її в енергетичну систему України, в очікуванні бути звинуваченими у неправомірній діяльності, відсутності оплат з боку гарантованого покупця та створення заборгованості за небаланси. Відсутність правового вирішення проблемних питань, чітких ознак, коли електростанція має право працювати в умовах окупації, створює передумови викривлення ситуації із «зеленою» генерацією, що в умовах війни продовжує виробляти електричну енергію та поставляти її в енергетичну систему України.

Українська асоціація відновлюваної енергетики (УАВЕ) від імені своїх учасників зверталась до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне управління в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП, Регулятор) щодо критичної ситуації на «зеленому» ринку електричної енергії.

Асоціацією було звернено увагу уповноважених державних органів, Регулятора на проблеми функціонування виробників електричної енергії з відновлюваних джерел енергії, що знаходяться на тимчасово окупованій території України.

Запити Асоціації та її учасників на надання інформації, яка б підтверджувала визначення та факт несинхронної роботи об’єктів генерації «зелених» виробників з ОЕС України, проігноровано.

УАВЕ від імені своїх учасників просила та просить врегулювати вищезазначене питання між учасниками ринку електричної енергії: АТ «Національна енергетична компанія «Укренерго», що здійснює функції оператора системи передачі, диспетчерського управління Об’єднаної енергетичної системи України, адміністратора комерційного обліку та спеціальні обов’язки щодо «зеленої» генерації; ДП «Гарантований покупець», який зобов’язаний купувати електричну енергію, що виробляється «зеленими» виробниками, та оплачувати її за «зеленим» тарифом таким виробникам; ПАТ «Запоріжжяобленерго», АТ «Херсонобленерго», що є операторами систем розподілу та постачальниками послуг комерційного обліку; виробниками з відновлюваних джерел енергії, яким Державою гарантовано їх право на продаж електричної енергії, що виробляється ними, та отримання плати за це на період встановлення їм «зеленого» тарифу.

Але не в найпростіший спосіб, як це пропонується законопроєктом №9629 від 21.08.2023 «Про особливості здійснення розрахунків з виробниками за "зеленим" тарифом, генеруючі потужності яких знаходяться на тимчасово окупованих територіях»: включення в Реєстр, заборона здійснення оплат за відпущену електричну енергію виробникам, що знаходяться на тимчасово окупованій території, фактично заборона працювати на ринку електричної енергії. Заборона працювати електростанціям, що залишаються на тимчасово окупованій території України, як крайній захід,   має враховувати зобов’язання таких електростанцій перед іншими учасниками ринку, фінансовими установами та банками тощо, такі зобов’язання мають бути також призупинені, а також накладений мораторій на вчинення дій щодо виробників ВДЕ, що включені до реєстру та діяльність яких тимчасово зупинена.

На сьогодні виробники з відновлюваних джерел енергії, яким встановлено «зелений» тариф, що є зареєстрованими на території України, але об’єкти яких знаходяться на тимчасово окупованій території України, продовжують (1) виробляти та відпускати електричну енергію в ОЕС України, (2) підтримувати громадян України, які знаходиться на тимчасово окупованій території, виробляючи для них електричну енергію, (3) сплачувати податки в бюджет України, (4) сплачувати фінансовим установам та банкам за надані їм кредити та фінансування, (5) оплачувати за небаланси гарантованому покупцю, залишилися сам на сам з власними проблемами:

 - Гарантії, що надані законодавством України «зеленим» виробникам, не дотримуються;

 - Міністерство енергетики України, НКРЕКП, інші державні установи та організації самоусунулись від вирішення проблемних питань «зеленої» генерації на тимчасово окупованій території, не розробили дієвого механізму врегулювання проблеми і вирішили піти найпростішим шляхом через визнання несинхронної роботи з ОЕС України виробників на тимчасово окупованих територіях без будь-яких обґрунтованих підстав на це;

 - Факт несинхронної роботи з ОЕС України «зелених» виробників на тимчасово окупованих територіях не підтверджується документально, а визначення дефініції «несинхронна робота з ОЕС України» відсутнє в законодавстві України.

Внаслідок існування такої невизначеності між учасниками ринку електричної енергії у засобах масової інформації поширилася необґрунтована інформація щодо неправомірності нарахування оплати виробникам електричної енергії з відновлюваних та альтернативних джерел енергії, що працюють за «зеленим» тарифом, об’єкти яких знаходяться на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Херсонській та Запорізькій областях.

До червня 2023 року «зелені» виробники, що знаходяться на тимчасово окупованій території України, виробляли та відпускали електричну енергію в Об’єднану енергетичну систему України на загальних підставах із іншими виробниками з відновлюваних джерел енергії, не маючи ніяких преференцій та дискримінацій. ДП "Гарантований покупець" купувало весь обсяг виробленої електричної енергії за законодавством України, продавало електричну енергію на ринку електричної енергії України в тих обсягах, що підтверджувалися усіма учасниками ринку, а НЕК "Укренерго" виставляло рахунки та підписувало акти надання послуги із оперативно-диспетчерського управління. «Зелені» виробники, що знаходяться на тимчасово окупованій території, сумлінно виконували та виконують свої зобов’язання перед учасниками ринку електричної енергії.

Починаючи з червня 2023 року ситуація щодо «зелених» виробників, що знаходяться на тимчасово окупованій території України, кардинально змінюється. НЕК «Укренерго» дає команди на зміну фактично наданих даних комерційного обліку електричної енергії таких виробників з відновлюваних джерел енергії та змінює дані на нульові. В обґрунтування своїх дій НЕК «Укренерго» вказує на несинхронність роботи об’єктів генерації, що знаходяться на тимчасово окупованій території України, з Об’єднаною енергетичною системою України (ОЕС). Положення кодексу комерційного обліку, постанови НКРЕКП від 31.05.2022 р. № 555 «Про особливості забезпечення комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії в умовах воєнного стану» не дотримуються. При цьому, несинхронність роботи об’єктів генерації з Об’єднаною енергетичною системою України не підтверджується НЕК «Укренерго» фактами та документами та базується на його припущеннях, припущеннях ПАТ «Запоріжжяобленерго», АТ «Херсонобленерго».

На жаль, припущення щодо несинхронної роботи об’єктів «зеленої» генерації, що знаходяться на тимчасово окупованій території, та прийняття вищезгаданого законопроєкту у запропонованій редакції може призвести до зупинення діяльності та існування «зеленої» генерації в Україні.

Зменшення обсягів виробництва електричної енергії на тлі дефіциту електричної енергії в Україні, позбавлення доступу до електричної енергії громадян України, що продовжують жити на тимчасово окупованій території, невиконання зобов’язань «зеленої» енергетики перед міжнародними інвесторами та банками, неминуче банкрутство виробників, які знаходяться на тимчасово окупованій території України, завдання збитків державним банкам в Україні внаслідок таких банкрутств, зростання недовіри до процесу «зеленої» трансформації енергетики в Україні – це тільки попередні наслідки, що можна очікувати внаслідок неналежного врегулювання правового статусу виробників ВДЕ, що знаходяться на тимчасово   окупованій території України.

Цим листом, УАВЕ від імені своїх членів - виробників електроенергії з відновлюваних джерел енергії, закликає уповноважені державні органи спільно знайти вихід з даної кризової ситуації та законодавчо її врегулювати, захистити виробників «зеленої» енергетики та визначити недискримінаційні, прозорі умови діяльності виробників "зеленої" енергетики, що залишаються на тимчасово окупованій території, і врахувати наслідки від припинення їх діяльності та неплатежів їм для них, їх партнерів, інвесторів, контрагентів.

З повагою

Українська Асоціація

Відновлюваної Енергетики  

та її учасники