Політика в електроенергетиці далека від передбачуваності. За півтора року змінились сім очільників міністерства, зміни до регулятивних документів, неплатежі, маніпуляції трейдерів і збитки державних компаній. Замість активної роботи над залученням нових інвестицій оператори ВДЕ вимушені боротись з безпідставними регуляторними новаціями.

В 2019 році запрацював «новий» ринок електроенергії, важливим елементом якого став ДП «Гарантований покупець» - єдиний покупець електроенергії з ВДЕ за «зеленим» тарифом. Непередбачуваність регуляторних змін, заборгованість, неплатежі – давня історя українського ринку електроенергії, яка спіткала і ВДЕ – одного з найбільших секторів економіки України за інвестиціями до 2020 року.

Окрім постійного тиску від опонентів з промисловості, окремі групи народних обранців повсякчас намагаються запровадити зміни, які погіршують умови роботи сектору ВДЕ. Результатом такої «роботи» серед опонентів ВДЕ у Верховній Раді України є деградація інвестиційного клімату, а від так і уповільнення раціонального поступу електроенергетики.

Однією з поміж безлічі новацій стали зміни до Порядку купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії (постанова НКРЕКП від 15.01.2021 № 46). Мова йде насамперед про зміну формули, за якою розраховується фінансова відповідальність операторів ВДЕ за власні похибки у прогнозуванні відпуску електроенергії.

Відповідальність за небаланси виробників з ВДЕ зявилась при запровадженні нового конкурентного ринку електричної енергії як того вимагає європейська практика. Згідно з Законом України «Про ринок електричної енергії» всі виробники з ВДЕ зобов'язані вступити до балансуючої групи Гарантованого покупця, яка покликана мінімізувати небаланси та відповідальність за їх створення. І цим же Законом передбачено, що виробником з ВДЕ, який перевищив допустимий поріг відхилення фактичного відпуску електроенергії від прогнозного, відшкодовується ЧАСТКА вартості врегулювання небалансу Гарантованого покупця.

Однак Регулятор своїм рішенням визначив, що така ЧАСТКА має складати 100%.Постановою НКРЕКП від 15.01.2021 № 46 визначено, що виробники з ВДЕ зобов’язані нести відповідальність за комерційну діяльність Гарантованого покупця.

Результатом таких змін стали додаткові значні витрати операторів ВДЕ на відшкодування вартості небалансу, сформованого комерційною діяльністю Гарантованого покупця. За результатми опитування учасників УАВЕ, такі витрати в середньому зросли в 2,6 рази у березні при порівнянні витрат згідно постанови 2802 та 46. Фактично, у березні 84 опитаних компаній операторів ВДЕ сплатили 3,4 млн грн без ПДВ, а за актами корегування – 8,9 млн грн без ПДВ. У квітні при незначному зростанні виробництва електроенергії на рівні 5% ці витрати для опитаних компаній зросли до 11,0 млн грн без ПДВ.

Такі результати опитування засвідчують, що вартість врегулювання небалансу Гарантованого покупця більшою мірою залежить від його стратегії участі у організованих сегментах ринку, стратегії поведінки інших учасників ринку та регуляторної політики на ринку електричної енергії, а саме від того який відсоток спрогнозованого відпуску електроенергії виробниками ВДЕ буде в змозі Гарантований покупець продати за двосторонніми договорами та на РДН/ВДР. Велике обурення викликає поточна редакція Порядку оскільки не можна покладати відповідальність за похибки на тих, хто не впливає на їх створення.

Оператори ВДЕ зовсім не відмовляються від відповідальності за власні похибки у прогнозуванні генерації, навіть з урахуванням того, що в Україні не створена необхідна метеорологічна інфраструктура, та готові докладати максимум зусиль для мінімізації таких похибок. Проте, запровадження відповідальності за небаланси Гарантованого покупця, спричинені його діяльністю, сприймається як необгрунтоване та подальший тиск на галузь.

В світлі таких новацій, нестабільності політики щодо ВДЕ, продовження кризи неплатежів на ринку, незрозумілою залишається довгострокова стратегія держави щодо оновлення та розвитку електроенергетики України.

Олександр Козакевич