Slide1

Згідно затвердженого цього тижня Прогнозного балансу у  2021 році очікується збільшення виробництва електроенергії на 5062 млн кВт*год або на 3,35% у порівнянні до попередньо затвердженого у листопаді 2020 року балансу.

 

Згідно затвердженого 4 листопада 2020 року Прогнозного балансу на 2021 рік, частка ВДЕ мала складати 8,7% від загального виробництва електроенергії. Згідно оновленого балансу частка ВДЕ зменшена до 7,5%.

 

Головним чинником зменшення прогнозного виробітку ВДЕ стало те, що станом на кінець 2020 року прогноз складався з урахуванням підписаних pre-PPА. Проте ситуація невизначеності в галузі, політичний тиск, невиконання державою Меморандуму, несплата боргів, зниження "зеленого" тарифу ( з квітня 2021 року "зелений" тариф для СЕС складає 4,35 євроценти) призвели до зупинки будівництва та введення в експлуатацію запланованих проектів, що відобразилось на прогнозі виробітку.

 

Незрозумілим залишається яким чином в Прогнозному балансі врахований недовідпуск електричної енергії  в результаті надання диспетчерських команд ОСП на зменшення навантаження, оскільки не оприлюднено пояснювальну записку до нього. Згідно з  п. 19  Порядку формування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік, затвердженого Наказом МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ  від  26.10.2018  № 539, Міненерго оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті затверджений прогнозний баланс електроенергії разом з пояснювальною запискою, Графіком.

 

Щодо інших генерацій:

 Зменшено очікуваний виробіток електроенергії  ТЕС, їх частка у загальній структурі виробництва очікувано складе 25,6%.

 Збільшено очікуваний виробіток на АЕС - до 52,1% від загального виробництва електричної енергії.

 Збільшено також прогноз виробництва ГЕС. Фактичне збільшення частки виробництва на ГЕС відбулось у січні-квітні  2021 року через велику кількість опадів взимку та навесні. Так, у квітні 2021 року фактичне виробництво ГЕС перевищило запланований показник у 2 рази. Збільшення виробітку ГЕС прогнозується також в травні і червні 2021 року.