Сьогодні енергетична система України перебуває в стані глибокої кризи. Ця криза є прямим наслідком запровадження неробочої моделі ринку електроенергії, ручного регулювання, впливу лобістських промислових груп та популістичних дій влади. 

9cfe3 solar batery

Міністерством енергетики та захисту довкілля було анонсовано плани якнайшвидше вирішити існуючі проблеми та підписати Меморандум про взаєморозуміння з виробниками ВДЕ. Проте процес перемовин затягується, і раніше оголошені строки підписання Меморандуму не виконуються. Крім того, наміри влади вирішити проблеми енергосистеми, що виникли через помилки регуляторної політики держави, коштом лише виробників ВДЕ є дискримінуючими.

Умови реструктуризації «зеленого» тарифу, визначені в урядовій редакції Меморандуму, є неприйнятними для інвесторів, особливо для тих, хто збудував об’єкти електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання (далі – СЕС). Такі умови не дозволять максимізувати економічний ефект від їх запровадження, оскільки кількість виробників ВДЕ, які погодяться на такі умови реструктуризації, складе щонайбільше 20 % від загального обсягу.

Українська асоціація відновлюваної енергетики (УАВЕ) є найбільшим об’єднанням виробників електроенергії з відновлюваних джерел, сумарна встановлена потужність об’єктів учасників якої складає близько 40% від потужності ВДЕ в Україні. В своєму листі до т.в.о. Міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець та Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля УАВЕ запропонувала 2 сценарії реструктуризації «зеленого» тарифу, що описані нижче. Крім того, 12 іноземних інвесторів, частка потужностей яких складає близько 30% (діючі або в процесі будівництва), 21 травня 2020 року надіслали свої пропозиції владі, що фактично повністю співпадають с пропозиціями УАВЕ.  

2 сценарії щодо реструктуризації “зеленого” тарифу від УАВЕ:

Сценарій 1. Зменшення розмірів “зелених” тарифів для об’єктів електроенергетики, потужність яких в точці приєднання до електричних мереж перевищує 1 МВт, без пролонгації договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом:

а) введених в експлуатацію до 1 січня 2020 року:

- для СЕС - на 10 відсотків;

- для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії вітру (далі – ВЕС), – на 7,5 відсотків;

б) введених в експлуатацію після 1 січня 2020 року:

- для СЕС – на 5 відсотків;

- для ВЕС, введених в експлуатацію до 01.01.2021 – на 2,5 відсотків;

- для ВЕС, введених в експлуатацію з 01.01.2021 до 01.01.2023 – на 5 відсотків.

Сценарій 2. Зменшення розмірів “зелених” тарифів для об’єктів електроенергетики, потужність яких в точці приєднання до електричних мереж перевищує 1 МВт, з пролонгацією договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом до 31.12.2031.

введених в експлуатацію з 1 січня 2017 року до 1 січня 2020 року:

- для СЕС, потужність яких в точці приєднання не перевищує 10 МВт – на 12,5 відсотків;

- для СЕС, потужність яких в точці приєднання перевищує 10 МВт – на 15 відсотків;

- для ВЕС – на 10 відсотків;

Пропозиції від іноземних інвесторів фактично є симбіозом описаних вище сценаріїв::

Зменшення розмірів “зелених” тарифів для об’єктів електроенергетики:

а) введених в експлуатацію до 1 січня 2020 року:

- для СЕС, потужність яких в точці приєднання не перевищує 10 МВт – на 12,5 відсотків, з пролонгацією договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом до 31.12.2031

- для СЕС, потужність яких в точці приєднання перевищує 10 МВт – на 15 відсотків, з пролонгацією договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом до 31.12.2031

- для ВЕС,– на 7,5 відсотків, без пролонгації договорів.

б) введених в експлуатацію після 1 січня 2020 року:

- для СЕС и ВЕС – на 2.5 відсотків;

- для ВЕС, введених в експлуатацію з 01.01.2021 до 01.01.2023 – на 5 відсотків.

При цьому, в рамках кожного зі сценаріїв, електрична енергія, не відпущена виробниками ВДЕ, які прийняли умови добровільної реструктуризації, внаслідок виконання команд оператора системи передачі, розраховуються за методикою, яка затверджується НКРЕКП, та оплачується таким Виробникам ВДЕ відповідно до положень Закону України «Про ринок електричної енергії» за ціною «зеленого» тарифу, встановленого для відповідного об’єкта електроенергетики Виробника ВДЕ. Тобто, без змін діючого законодавства.

Звертаємо увагу, що у пропонованій Урядом редакції Меморандуму мають бути чітко визначені механізм і строки погашення накопиченої заборгованості.

Інвестори ВДЕ розуміють, що 2020 рік є складним у зв’язку з пандемією коронавірусу та з розумінням ставляться до затримок платежів під час карантину на рівні майже 90%. Галузь не нараховувала штрафні санкції та пені, як передбачено у договорі, та готова продовжувати не нараховувати їх ще певний відрізок часу після пом’якшення карантинних заходів, до моменту стабілізації ринку, фактично кредитуючи енергоринок без відсотків, в національній валюті. Проте, для виконання інвесторами зобов’язань перед кредиторами, , заборгованість перед Виробниками ВДЕ повинна бути погашена в строк не пізніше 31.12.2020. При цьому ми очікуємо відображення у меморандумі конкретних заходів, що будуть вжиті органами державної влади задля погашення заборгованості та строків їх реалізації.

Крім погашення вже накопиченої заборгованості, вкрай важливо вже зараз налагодити регулярність поточних виплат, щоб стабілізувати грошовий потік інвесторів, які вже дуже скоро не зможуть забезпечувати кредитні зобов'язання.

Разом з тим, розуміючи тягар додаткового фінансового навантаження державних підприємств у зв’язку з відсутністю відповідальності у Виробників ВДЕ за небаланси, УАВЕ підтримує прискорення запровадження відповідальності за небаланси для Виробників ВДЕ, у тому числі які прийняли умови добровільної реструктуризації.

Пропозиції УАВЕ та іноземних інвесторів відображають позицію більшості учасників галузі ВДЕ, та дозволять залучити до підписання Меморандуму максимально велику кількість інвесторів та уникнути багатомільярдних втрат держави Україна від позовів інвесторів.

УАВЕ наголошує, що успішне підписання Меморандуму можливе лише за умови врахування позиції  більшості представників галузі ВДЕ, а не окремих її гравців, що представляють сектор вітроенергетики з часткою ринку близько 20%. Прийняття рішень щодо реструктуризації “зеленого” тарифу в односторонньому порядку, потягнуть за собою відповідні дії з боку інвесторів у ВДЕ. Це безперечно вплине не тільки на майбутню макроекономічну ситуацію в країні, але практично зупинить інвестиції й в інші галузі економіки України, як від іноземних, так і від національних інвесторів.

 

Ми високо цінуємо ініціативу Мінекоенерго та спроби пошуку компромісу з інвесторами та сподіваємось, що голос малого та середнього бізнесу з усіх куточків України буде почутий.

 

Текст листа доступний за посиланням