УАВЕ надала пропозиції до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Методики розрахунку  плати за приєднання електроустановок до електричних мереж» (далі по тексту – Зміни до Методики, Проект постанови).

Методика розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж затверджена Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 12.02.2013 №115 із змінами, що набули чинності з 22.11.2016 р. (далі - Методика).

Згідно з Методикою, приєднання до діючих мереж електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії відноситься до приєднання, яке не є стандартним (нестандартного приєднання). Порядок розрахунку плати за нестандартне приєднання для потужностей від 160 до 5000 кВт встановлений розділом IV Методики, відповідно до якого питома вартість нестандартного приєднання для кожної електропередавальної організації визначається на підставі:

  • вартості заміщення (відтворення) активів електропередавальної організації з урахуванням фізичного зносу та коефіцієнта оптимізації;
  • загальної номінальної величини потужності трансформаторів, безпосередньо підключених до електричних мереж високої напруги, без урахування резервних трансформаторів та трансформаторів, що задіяні в повторній трансформації, трансформаторних підстанцій електропередавальної організації напругою 110(150)/(20)10(6) кВ та 110(150)/35(20)/(20)10(6), скоригованої на коефіцієнт потужності cos(φ) = 0,92.

Звертаємо увагу, що Методика оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії розраховані на підставі, затверджена наказом ФДМУ від 12.03.2013 року № 293, застосовується виключно для оцінки активів суб’єкта природних монополій, з метою визначення регуляторної бази активів під час переходу до стимулюючого регулювання. Відповідно й застосування вартостей заміщення (відтворення) активів електропередавальної організації, розрахованих відповідно до зазначеної Методики, для розрахунку питомих вартостей нестандартного приєднання є некоректним.

Відповідно до поточної редакції Методики, величина питомої вартості нестандартного приєднання визначається як відношення «вартості заміщення (відтворення) активів електропередавальної організації з урахуванням фізичного зносу та коефіцієнта оптимізації» до сумарної номінальної потужності трансформаторів, безпосередньо підключених до електричних мереж високої напруги, без урахування резервних трансформаторів та трансформаторів, що задіяні в повторній трансформації, трансформаторних підстанцій розподільної компанії напругою 110(150)/(20)10(6) кВ та 110(150)/35(20)/(20)10(6) кВ, тобто відношення вартості всіх основних фондів до потужності частини основних фондів. Використання у відповідній формулі даних щодо загальної потужності всіх трансформаторних підстанцій розподільної компанії (врахування в формулі також потужності трансформаторів нижчої напруги, безпосередньо підключених до електричних мереж високої напруги) або включення у «вартість заміщення…» вартості лише трансформаторів напругою 110(150)/(20)10(6) кВ та 110(150)/35(20)/(20)10(6) кВ, дасть більш коректний результат та забезпечить зменшення вартості послуги з нестандартного приєднання до прийнятного для споживачів рівня.

Необхідно зазначити, що поточною редакцію Методики передбачено, що питома вартість нестандартного приєднання для електропередавальних організацій, які не визначили вартість заміщення (відтворення) активів, відповідно до формули визначається на середньоарифметичному рівні питомої вартості нестандартного приєднання електропередавальних організацій, які вже визначили вартість заміщення (відтворення) активів. Такий підхід до визначення питомої вартості нестандартного приєднання для компаній, що не визначили вартість заміщення (відтворення) активів, може значною мірою нанести шкоди як замовниками приєднання при умові, що середнє значення питомої вартості буде більше ніж коректно розрахована вартість, так й електророзподільним компаніям, якщо ця вартість виявиться заниженою.

На жаль, Проектом постанови зазначені недоліки не усунені.

Крім того, вважаємо, що пропозиція виключення лінійної складової з формули визначення вартості приєднання є суперечливою.

Також, для вивчення обґрунтування запропонованих змін просимо оприлюднити для громадського обговорення відповідні матеріали, на що є відповідні посилання в Змінах до Методики: 

  • розрахунок вартості заміщення (відтворення) активів електропередавальної організації з урахуванням фізичного зносу та коефіцієнта оптимізації, розрахованої на підставі Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом ФДМУ від 12.03.2013 року № 293, яка застосовувалась для визначення ставок плати за нестандартне приєднання;
  • вихідні дані і алгоритми розрахунку коефіцієнтів для електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії, КВДЕ;
  • підстави для визначення коефіцієнт потужності cos(φ) = 0,92;
  • обґрунтування визначення загальної номінальної величини потужності трансформаторів, безпосередньо підключених до електричних мереж високої напруги без урахування резервних трансформаторів та трансформаторів, що задіяні в повторній трансформації як бази для розрахунку питомих ставок плати за нестандартне приєднання.          

Зазначену інформацію просимо надати для публічного доступу найближчим часом для можливості вивчення, аналізу та своєчасного надання пропозицій та зауважень. Пропонуємо також до 1 травня 2017 року провести нараду для відкритого обговорення Змін до Методики.

Крім того, звертаємо Вашу увагу на те, що 13.04.2017 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про ринок електричної енергії», та, у разі його підписання Президентом України, запропоновані Зміни до Методики потребують узгодження із нормами нового Закону.

 З текстом листа можна ознайомитися тут