30.01.2017 року Українська асоціація відновлюваної енергетики звернулася до Прем’єр- міністра України  щодо встановлених НКРЕКП необгрунтовано завищених величин питомої вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж на 2017 рік, які можуть нанести значних збитків розвитку національного бізнесу та поставити під ризик зростання української економіки.

Передбачалося, що дане регулятора розроблялося з ціллю забезпечення прозорого механізму приєднання нових об’єктів до електромережі, проте розміри ставок на дану послугу є завищеними (в 6-9,4 разів) та необґрунтованими.

При цьому, необхідно зважати на те, що вони є лише платою за право на приєднання, а в додаток є ще витрати у вигляді лінійної складової, яка на безоплатній основі буде передаватись на баланс обленерго, збільшуючи таким чином їх капіталізацію за рахунок інвесторів.Крім того, новий документ не передбачає ніяких зобов’язань монополістів-обленерго покращити якість та швидкість надання послуг, відсутні також будь-які гарантії для нових споживачів та генерації.

Затвердження вартості приєднання на запропонованому Регулятором рівні може негативно відобразитися на енергетичній галузі через неможливість понесення генеруючими підприємствами додаткових витрат на приєднання, відповідно зменшиться кількість приєднання нових станцій. Значним чином зміни вплинуть на галузь відновлюваної енергетики, якою здебільшого представлені нові потужності. В результаті прийняття вищезгаданого рішення може привести до призупинення розвитку галузі.

Такий перебіг подій суперечить взятим Україною на себе зобов’язань перед Європейським Співтовариством щодо збільшення частки ВДЕ в енергетичному балансі країни та прийнятим стратегічним державним документам (Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2020 року, Енергетична стратегія України на період до 2035 року та ін.). Встановлення безпідставно завищених ставок на приєднання може відкинути Україну далеко назад в процесі виконання своїх зобов’язань.

Більше того, прийняття відповідного рішення незалежного Регулятора призведе до значного зростання вартості приєднання будь-якого споживача в масштабах малого та середнього бізнесу, який планує приєднатися до електричних мереж. Фактично воно унеможливить створення нових виробництв і може надзвичайно негативно вплинути на інвестиційний клімат та знизити конкурентоспроможність України у залученні іноземного капіталу. Таким чином, зазначені ініціативи щодо встановлення прозорості механізму приєднання та протидії корупції можуть трансформуватися в знищення інвестиційного клімату в країні.

 Відмова від інвестицій у вітчизняну економіку унеможливить виробництво нових товарів та послуг на території України і призведе до погіршення торгового балансу та добробуту кожного українця. Незважене рішення Регулятора щодо встановлення завищених ставок на приєднання підніме вартість новозбудованої житлової та комерційної нерухомості, обумовить відмову інвесторів від вкладання коштів у стратегічні галузі української економіки, зокрема, машинобудування, агропромисловий комплекс тощо та фактично стане причиною відсутності створення в Україні нових робочих місць. В кінцевому результаті в Україні може бути зафіксована стагнація зростання рівня ВВП та  зупинка процесу економічного відновлення.

Лист УАВЕ можна переглянути тут