logos3

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

АСОЦІАЦІЙ З ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

 

Шановний Денисе Анатолійовичу!

 

Бізнес-спільнота, об’єднана трьома провідними профільними асоціаціями з відновлюваної енергетики: Європейсько-українським енергетичним агентством, Українською вітроенергетичною асоціацією та Українською асоціацією відновлюваної енергетики, висловлює Вам свою глибоку повагу та звертається із наступним.

З метою досягнення компромісу із Урядом та Парламентом з питання врегулювання кризи у секторі відновлюваної енергетики, зумовленої низкою системних проблем,                    10 червня 2020 року був підписаний Меморандум про Взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики України (далі – Меморандум), на основі якого, пізніше, Парламентом був прийнятий Закон України            №810-ІХ «Про внесення змін до деяких Законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» від 21.07.2020 (далі – Закон України №810-ІХ ). Досягнуті домовленості створили взаємні обов’язки як для виробників з ВДЕ щодо зменшення розміру “зелених” тарифів, так і для держави – щодо вжиття всіх заходів для забезпечення своєчасної поточної оплати державним підприємством “Гарантований покупець” та повного погашення накопиченої заборгованості перед виробниками з ВДЕ за наступним графіком: 40% у 4 кварталі                  2020 року та по 15% щоквартально у 2021 році. На виконання Закону України №810-ІХ            з 1 серпня 2020 року на ринку вже почали діяти нові знижені “зелені” тарифи. Натомість, у виробників з ВДЕ виникають питання щодо виконання взятих на себе державою обов’язків з забезпечення виплат по “зеленому” тарифу. Законодавством України на ПрАТ “НЕК “Укренерго” (далі – НЕК “Укренерго”) покладено функцію фінансування витрат по виконанню спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів із збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії. Так, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) своєю Постановою №1329 від 11.07.2020 року встановила прогнозні витрати з тарифу НЕК “Укренерго” на виконання спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва енергії з альтернативних джерел енергії у розмірі 19,6 млрд грн на весь календарний рік. Проте, тільки за 6 місяців 2020 року (з січня по червень), фактичні витрати із забезпечення збільшення частки виробництва з ВДЕ вже склали 20,0 млрд грн, що свідчить про критичне недофінансування Регулятором у тарифі на передачу НЕК “Укренерго” зазначених загальносуспільних інтересів. Станом на 01.08.2020 року, загальний борг за виробіток товарної продукції з ВДЕ становить 22,4 млрд грн. Відповідно до підписаного Меморандуму, ДП “Гарантований покупець” має сплатити 40% боргу (9,0 млрд. грн.) у 2020 році, проте реальних джерел фінансування на це у державного підприємства немає. Більше того, за підрахунками                ДП “Гарантований покупець”, частина прогнозного виробітку товарної продукції з ВДЕ у період з 01.08.2020 року по 31.12.2020 року, а точніше 9,8 млрд грн, не буде належним чином сплачена НЕК “Укренерго” до ДП “Гарантований покупець” через, з одного боку, брак коштів на оплату послуги із забезпечення збільшення частки виробництва з ВДЕ у тарифі на передачу електроенергії та, з іншого боку, несприятливу ринкову ситуацію для продажу виробленої “зеленої” електроенергії на ринку “на добу наперед”.

Оперативні прогнозні дані щодо розрахунків з виробниками ВДЕ за період з серпня по вересень 2020 року свідчать про неповну оплату за вироблену товарну продукцію з ВДЕ. Так, за оцінкою ДП “Гарантований покупець”, прогнозні виплати за серпень 2020 року складають 65%, а за вересень 2020 року складуть 40%, що, відповідно, нівелює виконання Урядом взятих на себе зобов’язань закріплених у Меморандумі.

На підставі викладеного, звертаємося до Вас, шановний Денисе Анатолійовичу, з проханням особисто вплинути на процес врегулювання ситуації із погашенням заборгованості перед виробниками з ВДЕ та збалансування фінансового стану усіх учасників ринку. Окрім іншого, з метою внесення відповідних змін до законодавства України, просимо Вас надати доручення Міністерству енергетики України, Міністерству фінансів України, НКРЕКП, ДП “Гарантований покупець” та НЕК “Укренерго” підготувати необхідні пропозиції з врегулювання кризової ситуації на ринку та виконання державою своїх зобов’язань перед виробниками з ВДЕ. Зокрема, задля забезпечення поточної оплати та погашення заборгованості перед виробниками з ВДЕ, просимо Вас розглянути питання щодо можливості передбачити у державних бюджетах на 2020 та 2021 роки видатки на фінансову підтримку ДП “Гарантований покупець”. Також при підготовці нормативно-правових актів щодо випуску облігацій внутрішньої державної позики, як це визначено п. 4 розділу ІІ Закону України № 810-ІХ, просимо Вас взяти на особистий контроль включення в них положень щодо повного погашення заборгованості перед виробниками з ВДЕ у              2021 році.

Зі своєї сторони, провідні галузеві асоціації готові взяти участь у подальшому процесі напрацювання рішень із врегулювання проблемних питань у секторі та підготовці проєктів необхідних для цього нормативно-правових актів.

 

Копія листа за посиланням