Вчора депутати комітету ПЕК прийняли рішення про винесення компромісного законопроекту про зміну механізму стимулювання відновлюваної енергетики у сесійну залу в першому читанні. Українська асоціація відновлюваної енергетики підтримує запропоновані позиції та вважає, що затягування розгляду питання у сесійній залі може погано вплинути на інвестиційний клімат та зупинити розвиток галузі відновлюваної енергетики.

Від так, у компромісному законопроекті передбачено запровадження нової тендерної системи підтримки відновлюваної енергетики з 2020 року. УАВЕ неодноразово заявляла про важливість запровадження змін з 01/07/2019 року, проте за даних обставин у ці терміни запустити новий механізм неможливо. По-перше, через складну ситуацію в країні, запровадження воєнного стану та початку передвиборчої кампанії, важко прогнозувати, коли законопроект буде розглянутий, підтриманий парламентом та підписаний Президентом. По-друге, нам важливо забезпечити для інвесторів перехідних період між зміною систем стимулювання. Швидкий перехід на нову систему продемонструє лише інвесторам не прогнозованість правил гри на ринку відновлюваної енергетики, що  погіршить інвестиційний клімат та  призведе до зупинки розвитку галузі. На розробку лише  PrePPA необхідно мінімум 1 місяць. Якщо врахувати, що діючий договір розроблявся більше року, то очікувати на швидкі зміни неварто. По-третє, для розробки всіх інших підзаконних актів необхідно мінімум 3 місяці. Після цього необхідний ще час на створення платформи на Prozorro  та  провести 2 пілотні аукціони. 

З огляду на це, УАВЕ підтримує позицію депутатів комітету ПЕК, що запустити перехід на нову систему швидше 2020 року неможливо. 

Відповідно до нової редакції законопроекту участь в аукціонах буде обов’язкова для всіх видів технологій  відновлюваної енергетики, які досягли 15% в загальному обсязі виробництва електричної енергії. У поточному часі такого рівня досягли СЕС, ВЕС. При цьому, обов’язковою є участь в аукціонах проектів з такими розмірами: у 2020 році - для СЕС, потужністю > 10 МВт, для ВЕС  > 20 МВт; у 2021 та 2022 році – для СЕС, потужністю > 5 МВт, для ВЕС  > 20 МВт; починаючи з 1 січня 2023 року - для СЕС, потужністю > 1 МВт, а для ВЕС > 3 МВт  (або одна вітротурбіна). 

“Зелені тарифи” у 2020 року для нових об’єктів будуть зменшені для СЕС на 25% з подальшим  зменшенням на 2,5% кожного року протягом 3 років. Для ВЕС у 2020 році на 10% відповідно до редакції чинного закону з подальшим зниженням на 1,5% кожного рок протягом 3 років. 

“Рішення про підтримку компромісного законопроекту було прийнято дуже складно. І незважаючи на те, що законопроект буде винесений на розгляд у сесійну залу в першому читанні, ціла галузь знаходиться під загрозою зупинки. Від голосування депутатів буде залежити, чи підтвердимо ми як країна стратегічний вибір на користь розвитку чистих джерел енергії, чи і далі будемо залежити від шкідливої традиційної генерації,” – заявив голова УАВЕ Олексій Оржель. 

Відповідно до рішення комітету ПЕК законопроект 8449-д найближчим часом повинен бути винесений на розгляд у сесійній залі Верховної Ради України. У випадку блокування процесу чи затримання розгляду, галузь відновлюваної енергетики опиниться перед загрозою повної зупинки. Це, в свою чергу, спричинить погіршення інвестиційного клімату в країні та порушення взятих Україною зобов’язань перед міжнародною спільнотою щодо нарощення потужностей чистої генерації.

Питання Положення проекту закону, підготовленого для розгляду в сесійній залі ВРУ
Дата запровадження нової системи підтримки  01 січня 2020 року
Кінцевий термін підписання prePPA для завершення розпочатих проектів у сфері ВДЕ на умовах «зеленого» тарифу (незалежно від розміру проекту)

До 31 грудня 2019 року .

Умови укладення prePPA:

-          підтверджене право власності/користування земельною ділянкою;

-          укладений договір про приєднання об’єкту до мереж;

-          наявність дозволу/декларації на будівництво об’єкту.

Умова отримання «зеленого» тарифу – введення об’єкту в експлуатацію протягом 2 років для СЕС та 3 років для всіх інших видів ВДЕ.

Рівень «зеленого» тарифу – визначається датою введення об’єкту в експлуатацію.

Пілотні аукціони

Протягом 6 місяців з дати набрання чинності закону Кабінету Міністрів України забезпечити проведення пілотного аукціону (аукціонів).

Періодичність проведення аукціонів 2 рази на рік з визначенням граничних термінів проведення – не пізніше 1 квітня та 1 жовтня
Суб’єкти, для яких участь в аукціонах обов’язкова 

В аукціонах беруть участь всі види технологій  ВДЕ, які досягли 15% в загальному обсязі виробництва електричної енергії з ВДЕ (рахується за результатами попереднього року). У поточному часі такого рівня досягли СЕС, ВЕС.

При цьому, обов’язковою є участь в аукціонах проектів з такими розмірами:

у 2020 році - для СЕС, потужністю > 10 МВт, для ВЕС  > 20 МВт

у 2021 та 2022 році – для СЕС, потужністю > 5 МВт, для ВЕС  > 20 МВт

починаючи з 1 січня 2023 року - для СЕС, потужністю > 1 МВт, а для ВЕС > 3 МВт  (або одна вітротурбіна).

Суб’єкти, які можуть брати участь  в аукціонах на добровільних засадах

Всі види ВДЕ

Строк дії «зеленого» тарифу «Зелений» тариф діє виключно до 2030 року 
«Зелені» тарифи для СЕС, ВЕС

Зменшення для СЕС у 2020 році – 25% з подальшим  зменшенням на 2,5% кожного року протягом 3 років.

Зменшення для ВЕС у 2020 р.  в редакції чинного закону – 10% з подальшим зменшенням на 1,5 % кожного року протягом 3 років.

«Зелені» тарифи для біомаси, біогазу, мікро-, міні-, малі ГЕС, геотермальна

Зменшення згідно чинного законодавства.

Правка «Не зменшувати «зелений» тариф у 2020 році на 10%. Зменшення на 10% лише у 2025 році» - до обговорення до другого читання

Строк надання підтримки переможцю аукціону 20 років
Розмір квоти – хто затверджує, порядок затвердження

Розмір щорічної квоти затверджує КМУ.

Подання щодо розміру готує Міненерговугілля на підставі пропозицій оператора системи передачі та Держенергоефективності.

Принципи визначення розміру квоти

Щорічна квота розподіляється за 3 окремими видами:

·         для вітру

·         для сонця

·         для генерації з інших видів ВДЕ (біомаса, біогаз, гідро-, геотермальна)

Період планування квот Квоти встановлюються щорічно на 5 років.
Платформа для проведення аукціонів Електронна торгова система Prozorro

Модель аукціону (дизайн)

 

Одноетапний статичний закритий аукціон. Учасники подають закриті пропозиції, які містять технічну пропозицію (величину потужності, щодо якої учасник має намір набути право) та цінову пропозицію (ціна продажу 1 кіловат години електричної енергії).

Переможці визначаються за результатами одночасного розкриття технічних та цінових пропозицій. Єдиний критерій визначення переможця - запропонована ціна продажу 1 кВт*год

Забезпечення конкуренції на аукціоні

Обов’язковою умовою проведення аукціону є наявність конкуренції.

Величина потужності, щодо якої за результатами аукціону учасники набувають право на державну підтримку, не може бути більше 80% від сукупної величини запропонованої всіма учасниками аукціону потужності

Максимальна ціна аукціону Розмір «зеленого тарифу» для відповідної технології на дату проведення аукціону
Заходи з метою недопущення високого рівня концентрації на ринку ВДЕ Максимальна частка щорічної квоти, яку може виграти один учасник разом з іншими пов’язаними особами на двох аукціонах (за рік) - не більше 25%
Банківська гарантія

15 000 Євро за 1МВт потужності, з яких:

5 000 Євро/1МВт - для участі в аукціоні

10 000 Євро/1 МВт додається у разі виграшу на аукціоні в якості забезпечення виконання зобов’язань

Вимоги до учасників аукціонів

Вимагається:

-   підтвердження права власності/користування земельною ділянкою;

-   укладений договір про приєднання об’єкту до мереж.

Договірна конструкція

 

Договір купівлі-продажу електричної енергії, за яким гарантований покупець зобов’язується купувати у виробника електричну енергію за аукціонною ціною.

Оплата за договором - остаточний розрахунок за розрахунковий період (місяць) протягом 20 днів місяця, наступного за розрахунковим

Поширення спрощеної процедури встановлення «зеленого» тарифу (без отримання ліцензії на виробництво е/е)

Спрощена процедура встановлення «зеленого» тарифу (без отримання ліцензії на виробництво електричної енергії) поширюється на:

· вітер, сонце – для споживачів (домогосподарства, юридичні особи та суб’єкти господарювання), генеруючі установки яких потужністю до 50 кВт (зараз 30 кВт для домогосподарств). Такі споживачів матимуть  відносини з постачальником універсальних послуг

· сонце – для споживачів, генеруючі установки яких потужністю більше 50 кВт, але не перевищують 500 кВт, за умови розміщення установок на дахах, фасадах капітальних будівель, споруд. Такі споживачі матимуть відносини з Гарантованим покупцем

Надбавка за використання обладнання українського виробництва

Пропозиція поширити надбавку на аукціонну ціну та залишити її рівень як в чинному Законі (максимум 10% за 50+% локалізації) 

Не була підтримана - виноситься до другого читання

Відповідальність за небаланси Повна після того, як внутрішньодобовий ринок буде визнано ліквідним (рішення про ліквідність ринку приймає Регулятор), але не пізніше ніж з 2024 року.
Врегулювання питання строковості  Технічних умов на приєднання

Винесено на доопрацювання до першого читання:

Технічні умови стають строковими (зараз вони безстрокові). Нові ТУ діють протягом 2 років для СЕС, 3 роки для ВЕС та інших.

Технічні умови, видані суб’єктам господарювання, які за результатами аукціонів набули право на  державну підтримку, є чинними на строк виконання такими суб’єктами зобов’язань щодо будівництва та введення об’єктів в експлуатацію (2 роки для СЕС та 3 роки для ВЕС).

На перехідному етапі:

·         ТУ, видані більше ніж за 2 роки до дня набрання чинності Законом, по яким немає дозволу на початок проведення будівельних робіт, анулюються.

·          ТУ, видані більше ніж за 2 роки до дня набрання чинності Законом, по яким є дозвіл на початок проведення будівельних робіт є чинними не більше 1 року з дня набрання чинності законом;

·         ТУ, видані менше ніж за 2 роки до дня набрання чинності Законом є чинними не більше 3 років з дня набрання чинності законом.