14 липня 2015 року Президент України П. Порошенко підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (реєстраційний номер відповідного законопроекту 2010-д).

Це - важливий крок на шляху реформування вітчизняної енергетики, адже внесення змін до чинного механізму стимулювання виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел підтверджує орієнтацію України на енергетичну безпеку та незалежність.

Нагадаємо, що законодавча ініціатива розроблена з метою:

 • приведення обсягу державного стимулювання розвитку альтернативної електроенергетики у відповідність до загальносвітових норм,
 • створення сприятливих умов для збалансованого розвитку ринку електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел, зокрема таких його сфер, як виробництво електроенергії з використанням енергії біогазу та біопалива, які на сьогоднішній день є аутсайдерами за темпами розвитку в Україні,
 • раціонального використання електричної енергії виробниками такої енергії для власних потреб,
 • недопущення дискримінації між різними групами виробників електричної енергії, які використовують різні види альтернативних джерел енергії для її виробництва,
 • усунення технічних перепон у застосуванні існуючих положень Закону України "Про електроенергетику",
 • стимулювання виробників електроенергії з альтернативних джерел до використання складових українського виробництва при будівництві об’єктів енергетики на альтернативних джерелах енергії.

         Комплекс якісних змін до наявного механізму державної підтримки відновлюваної енергетики, запропонований нормативним актом, включає:

 • визначення економічно обґрунтованих рівнів «зеленого» тарифу для електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії:

          - «зелений» тариф для об’єктів електроенергетики, що здійснюють виробництво електроенергії з енергії сонячного випромінювання, введених в експлуатацію після 01.07.2015: 17 євроцентів/кВт·год для наземних СЕС з 01.07.2015, 16 євроцентів/кВт·год – з 01.01.2016, 15 євроцентів/кВт·год – з 01.01.2017; 18 євроцентів/кВт·год для дахових СЕС, 20 євроцентів/кВт·год – для установок приватних домогосподарств;

          - «зелений» тариф для електроенергії, виробленої з геотермальної енергії, встановлюється на рівні 15 євроцентів/кВт·год;

          - коефіцієнти «зеленого» тарифу для електричної енергії з енергії вітру, а також вироблені мікро-, міні-, малими ГЕС, залишаються незмінними, тобто діють коефіцієнти, передбачені для об’єктів електроенергетики, введених після 01.01.2015;

          - для електричної енергії, виробленої з біомаси та біогазу, «зелений» тариф встановлюватиметься на рівні, діючому для об’єктів електроенергетики, введених в експлуатацію по 31.12.2014 року, 12,4 євроцентів/кВт·год;

          - для наземних СЕС, величина встановленої потужності яких перевищує 10 МВт, що були введені в експлуатацію до 01.07.2015, «зелений» тариф тимчасово знижується на 44%;

 •  за «зеленим» тарифом вироблена електрична енергія викуповуватиметься в обсязі за винятком електроенергії, спожитої на власні потреби об’єкта електроенергетики, що здійснює виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії;
 • з метою забезпечення інвестиційної привабливості сектора відновлюваної енергетики підтверджується необхідність індексації «зеленого» тарифу за курсом євро: прив’язка величин «зеленого» тарифу до курсу євро діятиме до кінця строку дії «зелених» тарифів, але не поширюватиметься на об’єкти електроенергетики, введені в експлуатацію після 01.01.2025. Фіксований мінімальний розмір «зеленого» тарифу перераховуватиметься щоквартально (на дату останнього у кожному кварталі засідання національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) у національну валюту за середнім офіційним валютним курсом Національного банку України за останніх 30 календарних днів, що передують даті такого засідання;
 • надбавка до «зеленого» тарифу за використання обладнання українського виробництва встановлюватиметься на рівні 5% за 30%-українську складову та 10% за 50%-українську складову;
 • пільги з приєднання об’єктів електроенергетики, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел, до електричних мереж, скасовані;
 • передбачене введення єдиної для всіх джерел енергії, чіткої та зрозумілої формули розрахунку «зеленого» тарифу;
 • виконуються зобов'язання України з імплементації законодавства ЄС:

          - приведення терміну «біомаса» у відповідність до вимог Директиви Європейського парламенту та Ради 2009/28/ЕС,

          - скасування вимоги щодо місцевої складової як такої, що суперечить положенням Директиви Європейського парламенту та Ради 2009/28/ЕС та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

 

          Прийняття Закону означає встановлення «зеленого» тарифу для електроенергії на прийнятному рівні з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу, що призведе до зниження цінового навантаження на споживачів електроенергії в Україні, сприятиме покращенню інвестиційної привабливості держави, поліпшенню екологічної ситуації та зниженню енергетичної залежності України. Реалізація вимог європейських енергетичних директив, зокрема Директиви 2009/28/ЄС, забезпечить не лише дотримання зобов’язань України з імплементації acquis communautaire, а й забезпечить становлення нового, перспективного та інноваційного сектора відновлюваної енергетики, що сприятиме енергетичній незалежності країни.