Міжнародне агентство з відновлюваної енергетики (IRENA) - міжурядова організація, яка підтримує країни в процесі переходу до сталої енрегетики, виступає платформою для міжнародного співробітництва, центром концентрації досвіду та вдосконалення політики, технології, фінансових аспектів розвитку віднолюваної енергетики. IRENA поширює ідеї раціонального використання всіх форм відновлюваної енергії, включаючи біоенергетику, геотермальну, океанічну, сонячну та вітрову енергію в контексті сталого розвитку, доступності енергоресурсів, економічного зростання на тлі низьковуглецевого виробництва.

Завантажте огляд перспектив розвитку відновлюваної енеретики в Україні українською.

Частка відновлюваної енергетики в світі має всі шанси сягнути позначки у 36% до 2030 року за рахунок технологій, наявних на сьогодні, а також враховуючи ініціативи з підвищення енергоефективності та покращення доступу до енергоресурсів. Аби вийти за межі цього прогнозу, мають статися якісні зміни, особливо враховуючи моральне старіння та фізичний знос об'єктів традиційної генерації, технологічні прориви та соціальні зміни, пов'язані зі звичками споживачів. Доповідь, підготовлена Міжнародним агентством з відновлюваної енергетики (IRENA) із залученням експертів з усього світу, пропонує глобальну дорожню карту, націлену на подвоєння частки ВДЕ в енергетичному балансі. 

Доповідь передбачає огляд сектора застосування ВДЕ за 5 напрямами:

  1. Способи подвоїти частку відновлюваної енергетики у глобальному енергетичному балансі на основі національних планів з ВДЕ 26 країн, розглянутих у Дорожній карті.
  2. Соціально-економічні наслідки зростання частки відновлюваної енергетики.
  3. Поточна ситуація із застосуванням ВДЕ на міжнародних енергетичних ринках енергогенерації, надання послуг з опалення та кінцевого використання (споживання).
  4. Пропозиції щодо вдосконалення національної політики з регулювання енергетики.
  5. Можливості для міжурядового співробітництва у секторі відновлюваної енергетики.

Завантажте Дорожню карту з відновлюваних джерел енергії 2030 Міжнародного агентства з відновлюваної енергетики (IRENA)

Посібник, розробленний Інститутом місцевого розвитку в рамках проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні", містить інформацію про те, що являє собою "чиста енергія" і які існують способи її раціонального застосування в межах сучасного міста.

Завантажити документ.