Про драйвери росту

Вагомим стимулом для розвит­ку відновлюваної енергетики в Україні залишається привабливий “зелений” тариф. Потенційний прихід на ринок нових великих інвесторів може стати новим драйвером росту сектора. Сприятиме розвитку галузі реалізація положень ст.21 Закону “Про ринок електричної енергії” та встановлення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, економічно обґрунтованої, збалансованої вартості приєднання до електричних мереж для об’єктів електроенергетики потужністю від 160 кВт до 5 МВт, підключення яких наразі неможливо здійснити через відсутність відповідного вторинного законодавства.

Про виклики та ризики

Незмінність умов для ведення бізнесу та дотримання державних гарантій в частині стимулювання виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) створюють позитивний інвестиційний клімат, забезпечують можливості для розвитку сектора, отримання іноземного фінансування проектів в Україні, де вартість капіталу є досить високою.

А недотримання таких гарантій, як показала практика останніх років, створює найбільший ризик та є негативним сигналом для інвесторів: неперегляд “зеленого” тарифу відповідно до змін курсу євро в 2014 р., зменшення його рівня для сонячних станцій в 2015 р., втрата кворуму НКРЕКП минулого року…

Окремим питанням через специфіку україн­ського енергосектора є фактор невизначеності в частині запровадження системи аукціонів замість існуючого “зеленого” тарифу. Складність формування тендерного лота через необхідність погодження питань реалізації проектів в різних органах прийняття рішень (відведення землі, приєднання до мереж, встановлення “зеленого” тарифу тощо), неврахування місцевих умов з огляду на економічну ситуацію, структуру енергетичного сектора, зрілість ринку елект­роенергії, ризики затримки або скасування проекту через переоцінку темпів здешевлення технологій чи недооцінку фінансових наслідків відстрочки проекту може стати перепоною для подальшого розвитку галузі та нівелювати можливість виконання цілей і зобов’язань в частині збільшення частки ВДЕ в енергобалансі країни.

Зростанню сектора відновлюваної енергетики сприятиме розвиток суміжних галузей, зокрема виробництва обладнання, яке зараз переважно імпортується в Україну з Китаю та Європи. Попри те що вітчизняний ринок представлений незначною кількістю компаній, їх продукція користується попитом. Девелопери проектів “зеленої” енергетики мають можливість отримати надбавку до “зеленого” тарифу за використання обладнання українського походження, що стимулює вітчизняне виробництво.

Відновлювана енергетика, як високотехнологічна галузь, потребує високого рівня розвит­ку науки і освіти, підготовки високопрофесійних кадрів. Тому необхідна відповідна державна політика, щоб стимулювати нові напрямки дослідження для розробки технологій акумулювання і перетворення енергії, якісного програмного забезпечення для оптимізації розподілу й обліку електроенергії та інших технологій для власного виробництва обладнання.

Про вплив світових трендів

Зменшення вартості та розширення сфер використання технологій, розвиток електротранспорту, вдосконалення систем обліку, прогнозування та акумулювання енергії в поєднанні з поглибленням імплементації політики декарбонізації, безумовно, впливатимуть на переформатування української енергосистеми в бік зменшення потужностей традиційної генерації та збільшення частки ВДЕ в енергобалансі країни. Це лише питання часу та політичної волі.