Міжнародне агентство з відновлюваної енергетики (IRENA) - міжурядова організація, яка підтримує країни в процесі переходу до сталої енрегетики, виступає платформою для міжнародного співробітництва, центром концентрації досвіду та вдосконалення політики, технології, фінансових аспектів розвитку віднолюваної енергетики. IRENA поширює ідеї раціонального використання всіх форм відновлюваної енергії, включаючи біоенергетику, геотермальну, океанічну, сонячну та вітрову енергію в контексті сталого розвитку, доступності енергоресурсів, економічного зростання на тлі низьковуглецевого виробництва.

Завантажте огляд перспектив розвитку відновлюваної енеретики в Україні українською.